Skapa eget konto

Vill du enkelt och smärtfritt kunna beställa dina varor från vår sajt, och få dem skickade express till dig utan att behöva betala för frakten… och dessutom betala via faktura?
Inga problem! Kontakta oss redan idag och anslut dig till vår glada skara nöjda kunder. Vi hörs!

För oss på Dala Elprodukter AB är det viktigt att våra kunder, leverantörer och samarbetspartners känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar era uppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress och mejladress.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att kontakta våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv – när du kontaktar oss, anlitar oss eller säljer något till oss.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut, med beaktande av reglerna om sekretess, till andra bolag inom vår koncern och samarbetspartners. I vissa fall är vi även skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till myndigheter, bland andra· Finansinspektionen och Skatteverket.

Enligt lag har vi en dokumentationsskyldighet. Den innebär att vi är skyldiga att spara personuppgifter så länge det krävs för administrering av t.ex löner och skatter. Personuppgifterna sparas inte längre tid än nödvändigt.

Personuppgifterna lagras inom EU/EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EU/EES sker detta i enlighet med gällande lagstiftning. PMC kommer då vidta alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras lika säkert som inom EU/EES. Dina rättigheter

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade och flyttade samt att göra invändningar mot behandling. 
Om du vill tillvarata någon av dessa rättigheter är du välkommen att skicka en skriftlig begäran, undertecknad av dig, till Dala Elprodukter AB, Gjutargatan 47, 781 70 Borlänge.

Personuppgifter behandlas av PMC i enlighet med gällande Dataskyddsjörordning EU 2016/679 (GDPR).

Personuppgiftsansvarig hos oss är Mattias Kallin, VD.
Om ni har frågor eller funderingar gällande detta är ni välkomna att kontakta oss på mail: info@dalaelprodukter.se

Sekretesspolicy och information om Cookies

 

SEKRETESS OCH INFORMATION OM COOKIES OCH PERSONLIGA UPPGIFTER

Aktualiserad den: 2024-06-11

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Dala Elprodukter AB vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på https://www.dalaelprodukter.se/
(“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från
åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår
sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Dala Elprodukter AB är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Dala Elprodukter AB publicerar sin sekretesspolicy på sin https://www.dalaelprodukter.se/ webbplats.

INSAMLING OCH ANVÄNDING AV DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande.
https://www.dalaelprodukter.se/ inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter
 • Namn
 • E-post
 • Nummer till mobiltelefon
 • Adress till arbetsplats
 • Betalningsinformation

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök

HUR VI SAMLAR IN UPPGIFTER

https://www.dalaelprodukter.se/ samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.
 • När du använder våra servicetjänster.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 365 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för
underrättelser eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

https://www.dalaelprodukter.se/ får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För andra ändamål. Dala Elprodukter AB använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna
  marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster,
  produkter och marknadsföringsåtgärder.
 • Hantera ditt konto. Dina personliga uppgifter kan ge tillgång till åtskilliga servicefunktioner som vi tillhandahåller till registrerade användare.
 • För att kontakta dig. Dala Elprodukter AB tar kontakt med dig per e-post, telefon, SMS eller via annan digital kommunikation som har att göra med
  funktionerna, produkterna, tjänsterna eller uppdaterad säkerhet, när det finns behov eller skälig anledning.
 • Hantering av kundbeställningar. Dina uppgifter som e-postadress, telefonnummer, profil på sociala medier och övriga information om användarkonton kommer
  användas för att behandla beställningar som kommer in via oss.

HUR VI DELAR UPPGIFTER OM DIG

Dala Elprodukter AB kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Vid ditt samtycke. Dala Elprodukter AB delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.

DELA VIA TREDJE MAN

Tredje man som vi delar dina personuppgifter med måste ange vad denne kommer använda dem till. Tredje man får endast behålla dina uppgifter under den tidsperiod
som anges vid begärand om och erhållande av nämnd information. Tredje man som tillhandahåller digitala tjänster har inte rätt att samla in, sälja eller använda
dina personuppgifter, med undantag för vad som krävs för angivet ändamål.

Dina uppgifter kan dels med tredje man för följande ändamål:

 • Uppgifter för analys. Dina personuppgifter kan komma delas med analysverktyg på nätet för att spåra och genomföra analyser av trafiken på webbplatsen.
 • Ekonomisystem och CRM

Om du beslutar att ge ut sådana uppgifter vid registrering eller på annat vis, ger du Dala Elprodukter AB samtidigt ditt samtycke till att använda, dela och
spara dem i överensstämmelse med vad som anges i denna sekretesspolicy.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

KAKOR

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva
sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies
måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas
  ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 • Prestandacookies. Prestandacookies används för att se hur besökare använder webbplatsen, t.ex. analytiska kakor. Dessa cookies kan inte användas för att
  direkt identifiera en viss besökare.
 • Inriktningscookies. Inriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies
  kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.
 • Funktionscookies Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.
 • Oklassificerade Oklassificerade cookies är cookies som inte tillhör någon annan kategori eller som kategoriseras.

Nedan kan du ändra ditt samtycke till användning av cookies.

SÄKERHET

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. https://www.dalaelprodukter.se/ tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust
eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din
användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

Dala Elprodukter AB ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar
vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

KONTAKTA OSS

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Dala Elprodukter AB
Adress: Gjutargatan 47, 781 70 Borlänge

E-post: info@dalaelprodukter.se

Webbplats: https://www.dalaelprodukter.se/

Telefonnummer: 0243-20 48 00

Vid frågor eller tveksamheter rörande vår uppgiftshantering, är du välkommen att kontakta vår Sekretessansvarig på Mattias Kallin,
mattias.kallin@dalaelprodukter.se, 0243-20 48 10